Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και όλα τα στάδια υλοποίησης την ηλεκτρολογικής υποδομής επιχειρήσεων ή σπιτιών με στόχο την σωστή εγκατάσταση του εξοπλισμού (Servers και τερματικά) και των αυτοματισμών που θα χρειαστούν άμεσα αλλά και για την μελλοντική επέκτασή του.

Τα στάδια μελέτης και υλοποίησης είναι:

  • Καταγραφή και μελέτη του χώρου εγκατάστασης στον χώρο του πελάτη.
  • Μελέτη ηλεκτρολογικής δικτύωσης της εγκατάστασης.
  • Εγκατάσταση από ειδικευμένους τεχνικούς των απαραίτητων καλωδιώσεων.
  • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και περιφερειακών συστημάτων - διακοπτών.
  • Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου computer room και εγκατάσταση κλιματισμού.
  • Τερματισμός καλωδίων και μετρήσεις.
  • Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας.
  • Παράδοση έργου στον πελάτη.