Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανογράφησης

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ξεκινούν από την εκτίμηση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη, τη αξιολόγηση λύσεων και προτάσεων μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Βοηθάμε τους πελάτες μας να αξιοποιήσουν επιτυχημένα και στρατηγικά τις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας στην επιχείρησή τους.

Οι υπηρεσίες Consulting απευθύνονται σε εταιρίες που δεν διαθέτουν τμήμα ή υπεύθυνο μηχανογράφησης με συνέπεια να υπολειτουργούν στον τομέα αυτό. Αυτή η προβληματική κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών της εταιρίας που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ζημιογόνοι και καταστροφικοί στην ορθή λειτουργία της.

Με πολυετή πείρα στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής αναλαμβάνουμε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την οργάνωση και την αξιοπιστία της πληροφοριακής υποδομής των εταιριών.

Στόχοι της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι:

  • H χάραξη της στρατηγικής της εταιρίας στον τομέα της πληροφοριακής υποδομής.
  • H διασφάλιση της σωστής υποδομής με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εταιρίας.
  • Ο συνεχής έλεγχος των εταιριών που συνεργάζονται σε θέματα εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών.
  • Η διασφάλιση της ποιότητας και της πληρότητας των παρερχομένων υπηρεσιών από τρίτους προς την εταιρία.
  • Ο σωστός σχεδιασμός και η καλή προετοιμασία είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης.

Η εγκατάσταση και η σωστή ρύθμιση των συστημάτων που θα εξυπηρετήσουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις του πελάτη είναι ο τελικός στόχος. Ο διαρκής έλεγχος των συστημάτων και παράλληλα η συνολική εποπτεία του έργου με αντιπαραβολή εργασιών και προδιαγραφών εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία.

Η συνεργασία σας μαζί μας διασφαλίζει με βεβαιότητα ότι οι επενδύσεις σας στην νέα τεχνολογία θα γίνουν με ασφάλεια και ότι θα γίνουν με τις πραγματικές ανάγκες σας και όχι από τις ανάγκες που σας δημιουργούν άλλοι και το βασικότερο χωρίς περιττά έξοδα και καθυστερήσεις.