Άμεση απομακρυσμένη υποστήριξη

Παρέχουμε οικονομικές και ευέλικτες λύσεις συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων σε επιχειρήσεις προσφέροντας μια ευρεία γκάμα εργασιών υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού. Στόχος είναι πάντα η απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας.

Η απομακρυσμένη υποστήριξη των συστημάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, ελαχιστοποιεί το χρόνο απόκρισης και επίλυσης του προβλήματος και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.

1. Περιοδική συντήρηση Server μέσω απομακρυσμένη σύνδεσης.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Αναβάθμιση λειτουργικού, critical & security fixes.
 • Ενημέρωση εφαρμογών σε νέες εκδόσεις.
 • Έλεγχος συστήματος RAID και χωρητικότητας δίσκων.
 • Έλεγχος διαδικασίας backup.
 • Αναβάθμιση εφαρμογών antivirus και έλεγχος για ιούς/spyware.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας του server και ρυθμίσεις.
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας του δικτύου, firewall κτλ.

- Δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για προβλήματα λειτουργίας του Server, κατά την διάρκεια της ισχύος του πακέτου συντήρησης.
- Δεν περιλαμβάνονται επανεγκαταστάσεις λειτουργικού, ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών, προβλήματα hardware ή επισκέψεις τεχνικού στο χώρο του πελάτη.

2. Απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη τερματικών.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Τηλεφωνική υποστήριξη σε όλους τους χρήστες για θέματα μηχανοργάνωσης.
 • Προβλήματα Windows και ρυθμίσεις.
 • Προβλήματα δικτύωσης με τον Server, τα network shares, τους δικτυακούς εκτυπωτές κτλ.
 • Προβλήματα από ιούς/spyware.
 • Προβλήματα και ρυθμίσεις email.
 • Προβλήματα και έλεγχος δίσκων και αρχείων.
 • Εγκατάσταση εφαρμογών, Office, utilities κτλ.
 • Επίλυση αποριών χειρισμού εφαρμογών Office και OS Windows.

- Δεν περιλαμβάνονται επανεγκαταστάσεις λειτουργικού, ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών, προβλήματα hardware ή επισκέψεις τεχνικού στο χώρο του πελάτη.