Ενσύρματα, ασύρματα & VPN δίκτυα

Η σωστή επικοινωνία μεταξύ των πληροφορικών συστημάτων μια εταιρίας είναι καθοριστικός παράγοντας της σωστής λειτουργίας της. Με εμπειρία χρόνων σε εγκαταστάσεις δικτύων αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια υλοποίησης ή αναβάθμισης ενός εταιρικού (ενσύρματου ή ασύρματου) δικτύου υπολογιστών με πρόβλεψη και την μελλοντική επέκτασή του.

Ταυτόχρονα παρέχουμε οικονομικές αλλά και ασφαλείς λύσεις VPN για την απομακρυσμένη σύνδεση των εταιρικών σας καταστημάτων, γραφείων κτλ. με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας σας.

Τα στάδια υλοποίησης ενός δομημένου εταιρικού είναι:

  • Επιτόπου καταγραφή των αναγκών της επιχείρησης.
  • Μελέτη της δικτύωσης και της εγκατάστασης.
  • Εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων, cabinets, racks, και καναλιών δικτύων.
  • Εγκατάσταση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου στους Η/Υ της επιχείρησης.
  • Εγκατάσταση VPNs μεταξύ απομακρυσμένων δικτύων και τοπικών υποδικτύων intranets.
  • Ρυθμίσεις δικτύου σε Servers και περιφερειακές συσκευές.
  • Πιστοποίηση εγκατάστασης και καλής λειτουργίας.
  • Υποστήριξη δικτύου και VPN με συμβόλαιο συντήρησης.