Οικολογικές λύσεις με fax servers

Η αποστολή, λήψη και διανομή fax είναι καθημερινή και χρονοβόρα δραστηριότητα για όλες τις επιχειρήσεις που κοστίζει πολύ ακριβά σε χρόνο και χρήμα. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν αυτόματες διαδικασίες, ταχύτητα και οικονομία στον διαρκώς αυξανόμενο όγκο fax.

Με ένα fax server έχετε ηλεκτρονική λήψη, αποστολή και διανομή. Όλες οι θέσεις εργασίας είναι πλέον ικανές να δέχονται και να στέλνουν fax είτε μέσω κεντρικού κομβικού σημείου είτε αυτόνομα από κάθε θέση. Οργανώστε την εταιρία σας ώστε να λειτουργεί αποδοτικά, γρήγορα και αξιόπιστα με τεράστια οικονομία σε χαρτί και ανθρώπινους πόρους.

Η διαδικασία είναι τόσο απλή όπως η αποστολή ενός email και με άμεσα αποτελέσματα καθώς η απόσβεση του κόστους εγκατάστασης γίνετε στους πρώτους μήνες λειτουργίας.

Με τον fax server:

Εξοικονομήστε χρήματα

 • 100% οικονομία σε χαρτί, αναλώσιμα, toner και service.
 • Αποδέσμευση ανθρωπινού δυναμικού.

Εξοικονομήστε χρόνο

 • Απασχολήστε τους υπαλλήλους σε ποιο χρήσιμες και αποδοτικές εργασίες από την αποστολή fax.
 • Αυτόματες μαζικές αποστολές fax πχ. Αποστολή νέου τιμοκαταλόγου.
 • Αυτόματη εσωτερική διανομή fax μέσω email.
 • Αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση fax και γρήγορη ανεύρεση.

Διαβαθμίσεις ασφαλείας

 • Προστασία διαγραφών fax.
 • Αρχείο αποστολών και παραλαβών.
 • Πλήρης έλεγχος αποστολών ανά χρήστη.

Ηλεκτρονική διακίνηση

 • Αποστολή παραλαβή μέσω email.
 • Αποστολή αποστολή από word, excel κτλ.
 • Αποστολή μέσω fax printer.

Προγραμματισμός αποστολών

 • Μαζικές αποστολές fax σε ώρες που δεν επηρεάζουν την λειτουργία της εταιρίας σας.

Οικολογική ευαισθησία

 • Τεράστια εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος & υλικών όπως χαρτί και αναλώσιμα.
 • Συμβάλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.