Απεριόριστη επικοινωνία μέσω internet

Η τηλεφωνία μέσω διαδικτύου προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με καλή ποιότητα και στην ουσία χωρίς κόστος.

Οι συνομιλίες αυτές γίνονται μέσω internet και με το κατάλληλο λογισμικό χωρίς να υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση, εκτός από αυτή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο, αφού στη συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μεσολαβεί κάποιος παραδοσιακός φορέας τηλεπικοινωνιών (π.χ. ΟΤΕ) παρά μόνο το Διαδίκτυο.

Εγκαθιστούμε και ρυθμίζουμε στο εταιρικό σας δίκτυο server και λογισμικό τερματικών (clients) έτσι ώστε να έχετε απεριόριστη και δωρεάν εταιρική επικοινωνία αλλά και εξωτερικά με οποιοδήποτε είναι συνδεδεμένος στον εκάστοτε τοπικό server του δικτύου σας.